bell tent - easy camping

Have you always fancied the experience of camping, but not the hassle involved in packing / unpacking and setting up your tent. 

BELL TENT THAT SLEEPS 4

We have one bell tent currently pitched in a prime location up on our beautiful camp site.

On sturdy wooden decking .

Inside you will find a double bed and proper mattress, Day Bed (large single bed) , single camp bed, a table and 4 chairs, storage unit and lamp.

Under the porch you campers kitchen will be set up ready for those tasty breakfasts – consisting of a double hob and grill and all the basic cooking equipment you will need for your stay.

All that you will need to bring with you will be your sleeping bags / duvet and towels.

Price per night  is set at £40. for first night £35 each additional night  20% deposit on booking, balance due 4 weeks before arrival.

 

 

 

pebyll cloch - gwersylla hwylus

Efallai eich bod yn hoff o'r syniad o wersylla – ond wedi meddwl amdano fel gwyliau trafferthus gyda'r holl offer i'w gario a'r dasg o godi pabell ar ddiwedd eich siwrnau. Wel dyma gyfle ichi gael blas ar wersylla heb orfod codi'r un babell.

PABELL CLOCH WEDI EU GOSOD YN BAROD SY'N CYSGU 4

Gosodir pob pabell ar ddec pren cadarn ac fe geir cyntedd cysgodol o flaen  pob un. Y tu fewn ceir gwely dwbl a matres, dau wely gosod, bwrdd a chadeiriau ynghyd ag uned storio. Yng nghysgod y cyntedd lleolir hob a gril yn ynghyd a'r holl offer coginio angenrheidiol.

Yr oll fydd angen i chi ddod gyda chi fydd eich sachau cysgu/ duvet a thywelion.

Cost y noson yw £35